Transport Zmarłych 24h/7dni

Nasz zakład pogrzebowy dysponuje specjalistycznymi autokarawanami, dzięki czemu możemy zaoferować transport zmarłych w kraju i z zagranicy zgodnie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Odbiór zmarłych z miejsca zgonu przez całą dobę po zgłoszeniu osobistym bądź telefonicznym, pod numerami telefonów:

Telefon całodobowy: 575 000 859 575 000 159
Telefon stacjonarny 12 3070093

Zapewniamy odbiór ciał z:

 • mieszkań prywatnych;
 • domów opieki społecznej;
 • hospicjów;
 • szpitalnych prosektoriów;
 • zakładów medycyny sądowej;
 • innych zakładów pogrzebowych.

Oferujemy przewóz zmarłych do:

 • chłodni;
 • cmentarnych kaplic;
 • domów pogrzebowych;
 • zakładów kremacyjnych;
 • na cmentarze wyznaniowe i komunalne;
 • innych miejsc związanych z dalszym transportem lotniczym i morskim.

Transport zwłok z innych krajów

Świadczone przez nas usługi obejmują m.in. transport ciała zmarłego z miejsca zgonu do miejsca, gdzie ma odbyć się pochówek, zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Transport ten może odbywać się drogą lądową, lotniczą bądź morską. Dopełniamy wszelkich formalności związanych z przewozem ciała, wraz z dostarczeniem niezbędnych dokumentów oraz ich tłumaczeń wymaganych do odpraw celnych i konsularnych.

Do przetransportowania ciała zmarłego spoza granic Polski niezbędny jest:

 • akt urodzenia osoby zmarłej na druku międzynarodowym, jeśli w momencie zgonu była ona panną lub kawalerem;
 • akt małżeństwa na druku międzynarodowym w przypadku osób, które w chwili śmierci były w związku małżeńskim; jeśli zaś zmarły był rozwiedziony, w akcie małżeństwa powinien widnieć odpowiedni wpis o rozwodzie;
 • akt zgonu współmałżonka na druku międzynarodowym, jeśli osoba zmarła była wdową lub wdowcem.

Nasza firma zapewnia w ramach transportu:

 • specjalną trumnę z metalowym wkładem oraz filtrami;
 • dokumentację niezbędną do transportu ciała;
 • przygotowanie i zabezpieczenie ciała do transportu;
 • odprawę konsularną;
 • transport samochodowy, lotniczy bądź morski.

Ustalona kwota transportu ciała zmarłego nie obejmuje:

 • opłat za pobyt zmarłego w szpitalu;
 • zleconych dodatkowych czynności, jak np. balsamowanie zwłok;
 • dodatkowych opłat w zagranicznej firmie pogrzebowej;
 • kosztów związanych z opłatami cmentarnymi w kraju.

Całodobowa pomoc - Kontakt 24/7

Gwarantujemy całodobowy kontakt przez siedem dni w tygodniu. Zawsze jesteśmy gotowi pomóc naszym klientom w przetrwaniu trudnych chwil związanych ze śmiercią bliskiej osoby, a także w organizacji godnego pochówku z uroczystą oprawą oraz stypy dla rodziny i przyjaciół zmarłego.

Telefon całodobowy: 575 000 859 575 000 159

Możliwość skorzystania z bezgotówkowego rozliczenia w ramach zasiłków pogrzebowych z ZUS, WBE (Wojskowego Biura Emerytalnego) i KRUS wraz z wypłatą różnicy przed pogrzebem w naszych biurach.