Kremacje

Kremacja to proces spopielenia ciała zmarłego w specjalnie do tego celu przeznaczonym piecu kremacyjnym. Ciało jest umieszczane w prostej trumnie bez lakieru i zdobień, a następnie umieszczanie w piecu. Po zakończonym procesie spalania prochy chowane są w ozdobnej urnie. Taki sposób pochówku ma wiele zalet – jest higieniczny, a jednocześnie zajmuje znacznie mniej miejsca niż trumna. Warto więc rozważyć kremację jako formę ostatniego pożegnania zmarłego.

Podczas organizacji ostatniego pożegnania z kremacją ciała, zawsze korzystamy z renomowanego krematorium, a wszystkie istotne informacje na jego temat przedstawiamy naszym klientom w biurze. Ceremonia pogrzebowa z kremacją prowadzona jest przez księdza, zaś w przypadku pochówków świeckich przez Mistrza Ceremonii. Ponieważ dbamy o ty, by organizowane przez nas uroczystości pogrzebowe miały podniosły charakter, oferujemy naszym klientom oprawę muzyczną oraz możliwość ostatniego pożegnania ze zmarłym w kaplicy. Najbliższa rodzina może też uczestniczyć w samym procesie spopielania ciała obserwując jego przebieg w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu.

Ceremonia pogrzebowa z kremacją zwykle składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to pożegnanie ze zmarłym w kaplicy, po czym następuje spopielenie ciała i uroczysty pochówek urny z prochami. Aby możliwa była taka forma ostatniego pożegnania, konieczne jest dostarczenie aktu zgonu oraz pisemnej zgody na spopielenie ciała. Pracownicy naszego zakładu pogrzebowego pomagają w dopełnieniu tego typu formalności i dbają, aby cała ceremonia miała odpowiednią oprawę.

Całodobowa pomoc - Kontakt 24/7

Gwarantujemy całodobowy kontakt przez siedem dni w tygodniu. Zawsze jesteśmy gotowi pomóc naszym klientom w przetrwaniu trudnych chwil związanych ze śmiercią bliskiej osoby, a także w organizacji godnego pochówku z uroczystą oprawą oraz stypy dla rodziny i przyjaciół zmarłego.

Telefon całodobowy: 575 000 859 575 000 159

Możliwość skorzystania z bezgotówkowego rozliczenia w ramach zasiłków pogrzebowych z ZUS, WBE (Wojskowego Biura Emerytalnego) i KRUS wraz z wypłatą różnicy przed pogrzebem w naszych biurach.