Kremacje

Kremacja to proces spopielenia ciała zmarłego w specjalnie do tego celu przeznaczonym piecu kremacyjnym. Ciało jest umieszczane w prostej trumnie bez lakieru i zdobień, a następnie umieszczanie w piecu. Po zakończonym procesie spalania prochy chowane są w ozdobnej urnie. Taki sposób pochówku ma wiele zalet – jest higieniczny, a jednocześnie zajmuje znacznie mniej miejsca niż trumna. Warto więc rozważyć kremację jako formę ostatniego pożegnania zmarłego.

Podczas organizacji ostatniego pożegnania z kremacją ciała, zawsze korzystamy z renomowanego krematorium, a wszystkie istotne informacje na jego temat przedstawiamy naszym klientom w biurze. Ceremonia pogrzebowa z kremacją prowadzona jest przez księdza, zaś w przypadku pochówków świeckich przez Mistrza Ceremonii. Ponieważ dbamy o ty, by organizowane przez nas uroczystości pogrzebowe miały podniosły charakter, oferujemy naszym klientom oprawę muzyczną oraz możliwość ostatniego pożegnania ze zmarłym w kaplicy. Najbliższa rodzina może też uczestniczyć w samym procesie spopielania ciała obserwując jego przebieg w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu.

Ceremonia pogrzebowa z kremacją zwykle składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to pożegnanie ze zmarłym w kaplicy, po czym następuje spopielenie ciała i uroczysty pochówek urny z prochami. Aby możliwa była taka forma ostatniego pożegnania, konieczne jest dostarczenie aktu zgonu oraz pisemnej zgody na spopielenie ciała. Pracownicy naszego zakładu pogrzebowego pomagają w dopełnieniu tego typu formalności i dbają, aby cała ceremonia miała odpowiednią oprawę.