Niezbędne dokumenty

Osoby, które chciałyby powierzyć nam organizację pogrzebu swoich zmarłych, powinny przygotować następujące dokumenty:

  • Dowód osobisty;
  • Dowód osobisty osoby zmarłej, o ile został on zwrócony przez USC;
  • Akt zgonu (co najmniej 2 kopie, jeśli klient chce, aby nasi pracownicy zajęli się również formalnościami na cmentarzu i w ZUS);
  • zielona legitymacja emeryta-rencisty albo dokument potwierdzający opłacanie składek emerytalno-rentowych (w sytuacji rozliczenia bezgotówkowego).

Oczywiście może zdarzyć się, że do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej będą potrzebne również inne dokumenty. Jest to zależne od rodzaju pochówku, a także cmentarza, na jakim ma się odbyć pogrzeb. W razie zagubienia legitymacji emeryta-rencisty, zasiłek pogrzebowy można otrzymać na podstawie ostatniego odcinka renty lub emerytury zmarłego.