Oprawa pogrzebu

Staramy się zapewnić naszym klientom kompleksowe usługi pogrzebowe, dzięki którym ostatnie pożegnanie ich bliskich odbędzie się w odpowiednio doniosły sposób. Oferujemy:

  • Tabliczki na trumnę albo grób;
  • Usługi kamieniarza, który przygotuje grób do pochówku;
  • Oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej z możliwością wyboru instrumentów;
  • Transport dla uczestników pogrzebu;
  • Nadanie nekrologów w „Dzienniku Polskim” i „Gazecie Wyborczej” i "Gazecie Krakowskiej";
  • Usługi mistrza ceremonii w przypadku pochówku świeckiego.