Poradnik pogrzebowy

Śmierć w domu

Przede wszystkim należy wezwać lekarza rodzinnego, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu. Jeśli śmierć nastąpiła w godzinach nocnych, należy wezwać pogotowie, wówczas kartę zgonu lub ewentualnie kartę informacyjną wystawi lekarz pogotowia. Na podstawie karty informacyjnej kartę zgonu wystawia lekarz rodzinny, do którego trzeba się udać w tym celu następnego dnia.

Z kartą zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego po akt zgonu. Do sporządzenia tego dokumentu potrzebne będą również dowód osobisty osoby zmarłej oraz dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.

Śmierć w hospicjum lub szpitalu

W takiej sytuacji kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący. Z tym dokumentem należy udać się do USC po akt zgonu. Do jego sporządzenia potrzebne będą również dowód osobisty zmarłego i dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

W takich sytuacjach należy wezwać policję. Po otrzymaniu karty zgonu należy postępować podobnie jak w opisanych wyżej przypadkach, a więc udać się do USC po akt zgonu.